Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Suomen Sivuvaunu Oy (y-tunnus: 2373775-0)

Kaustintie 5

69600 Kaustinen

sasu@ural.fi

Mitä tietoja minusta kerätään?

Etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi tallennetaan tilauksen muut tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa. Eli just vain se mitä tarvitaan tilauksen toimittamiseksi. Eikä muuta.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Me noudatetaan 25.5.2018 voimaan tullutta EU:n tietosuoja-asetusta ihan kiltisti. Se on jopa helppoa, koska olemme toimineet näin jo vuosia.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme tietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi ja laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Emme luovuta sinun tietojasi kenellekään muulle. Tiedot on meillä vain tilausten hoitoa varten.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on vaikka mitä oikeuksia:

  • Tarkistusoikeus 

  • Oikaisuoikeus

  • Oikeus peruuttaa suostumus 

  • Poisto-oikeus