Peruuttamisesta sanoo Tieliikennelaki 34 §

Ajoneuvon peruuttaminen ja kääntäminen

Ajoneuvolla saa peruuttaa tai sen saa kääntää vain, jos se ei vaaranna turvallisuutta, eikä haittaa tarpeettomasti muuta liikennettä.

Palautukset tehdään samaan tyyliin. Soitat ja katsotaan miten tää tehdään sujuvasti. Asioilla on tapana järjestyä.